Bạn có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ? Vì sao?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chưa, vì chưa có công việc tốt để ổn định tất cả
Trả lời
Chưa, vì chưa có công việc tốt để ổn định tất cả
Tôi hp vì tôi có 1 cậu con trai thật kháu khỉnh
chưa hạnh phúc hết, vì trong coing việc còn nhiều chuyện buồn

Vì gia đinh hạnh phúc con trai dễ thương thông minh

Có vì mình đang cố gắng để đạt được ngành yêu thích

Có vì có gia đình

Có . Vì bản thân đang cố gắng phát huy từng ngày để đạt được nghành nghề mà mình đang theo đuổi

Có, vì đang cố gắng làm những điều bản thân thích, học ngành hoc bản thân thích