Hội chứng cứ nhắm mắt ngủ là mơ, là hội chứng gì vậy ạ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Thiếu ngủ
Trả lời
Thiếu ngủ
Mất ngủ vì tâm sinh lí chưa ổn định
Căng thẳng và ám ảnh
Thiếu ngủ

Mất ngủ

Rối loạn giấc ngủ
Chứng mất ngủ

Thiếu ngủ