Ngành nào ra dễ có việc nhất?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Ngành về AI, pts, thiết kế... mùa dịch này họ làm online, ko sợ thất nghiệp :P

Trả lời

Ngành về AI, pts, thiết kế... mùa dịch này họ làm online, ko sợ thất nghiệp :P

Ngôn ngữ anh trung quốc

Ngành nào cũng dễ có việc cả , chỉ cần bạn giỏi thì bạn làm cái gì cũng được . Thằng bạn của mình nó có IELTS 8.0, bây giờ nó đang là gia sư tiếng anh. Nó thậm chí còn là 1 Dev và là 1 Design . Nó không sợ thất nghiệp vì không có cái này cũng có cái kia

Làm phụ hồ... Đại học trường xây dựng

Mầm non
Công an
Ngôn ngữ
Công nghệ thông tin 😰😰😰
Ngôn ngữ trung
Công an