Cuộc sống được bắt đầu từ đâu? Rồi kết thúc lúc nào?

  1. Phong cách sống

Mở mang=thân lập nghiệp=Kết thúc.?

Từ khóa: 

phong cách sống

Cuộc sống bắt đầu từ lúc chúng ta sinh ra, và thực sự sống khi chúng ta trưởng thành, đủ kiến thức, đủ can đảm, đủ tự lập, đủ để lo bản thân, lo gia đình và sống tốt với xã hội. Cuộc sống kết thúc khi không còn thở.

Trả lời

Cuộc sống bắt đầu từ lúc chúng ta sinh ra, và thực sự sống khi chúng ta trưởng thành, đủ kiến thức, đủ can đảm, đủ tự lập, đủ để lo bản thân, lo gia đình và sống tốt với xã hội. Cuộc sống kết thúc khi không còn thở.

Cuộc sống bắt đầu từ những tiếng khóc oe oe đầu đời khi ta còn đỏ hon và "thực sự" kết thúc khi ta không còn mục đích sống và quên đi lí do ta bắt đầu

Từ lúc sinh ra đã có cuộc sống
.