Ở Việt Nam có bao nhiêu tỉnh có tên "Giang " !?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Hà Giang, Bắc Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang , An Giang
Trả lời
Hà Giang, Bắc Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang , An Giang

An Giang, Bắc Giang, Hà Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang

Có 6 tỉnh bạn nhé!

5