Bạn thường mắc phải sai lầm nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Suy nghĩ chưa thấu đáo

Trả lời

Suy nghĩ chưa thấu đáo

Trong lúc tức giận

con đường trước mắt

Quyết định chưa dứt khoát

Suy nghĩ quá nhiều và đối xử chưa tốt với bản thân

Quá tin người khác

Quá Chủ quan

vội vàng và quá nóng tính

Quá tin vào người khác

Tin người