Ngôn ngữ nào trên thế giới khó học nhất?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình có từng trả lời câu này một lần (đường dẫn ở dưới).

Nhưng hôm nay mình vừa nghĩ ra thêm một ý: rằng nếu chỉ hỏi chung chung thế này thì khó học nhất hẳn là các cổ ngữ đã bị tuyệt chủng và tài liệu không còn hoặc còn rất ít.

Mình có học ngôn ngữ của người Rasenna (Etrusci). Nhưng học bao nhiêu cũng chỉ đủ để đọc các văn bản còn sót lại; không thể với lượng kiến thức quá ít ỏi đó mà có thể sử dụng ngôn ngữ đó được.

Còn các ngôn ngữ hiện đại thì có điều kiện là học được. (Ví dụ nếu từ nhỏ qua Hungary là sẽ học được tiếng đó thôi, mặc dù nó khó đối với người Việt).

Trả lời

Mình có từng trả lời câu này một lần (đường dẫn ở dưới).

Nhưng hôm nay mình vừa nghĩ ra thêm một ý: rằng nếu chỉ hỏi chung chung thế này thì khó học nhất hẳn là các cổ ngữ đã bị tuyệt chủng và tài liệu không còn hoặc còn rất ít.

Mình có học ngôn ngữ của người Rasenna (Etrusci). Nhưng học bao nhiêu cũng chỉ đủ để đọc các văn bản còn sót lại; không thể với lượng kiến thức quá ít ỏi đó mà có thể sử dụng ngôn ngữ đó được.

Còn các ngôn ngữ hiện đại thì có điều kiện là học được. (Ví dụ nếu từ nhỏ qua Hungary là sẽ học được tiếng đó thôi, mặc dù nó khó đối với người Việt).