Bạn có thích kinh doanh không. Vì sao?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Có. Vừa có thêm thu nhập cho bản thân lại có thêm k ít kinh nghiệm

Trả lời

Có. Vừa có thêm thu nhập cho bản thân lại có thêm k ít kinh nghiệm

Có. Vì nhanh giàu và thành công.