Để tăng traffic cho website cũng như lượt tiếp cận đến sản phẩm thì nên đầu tư vào chất lượng từng bài SEO hay chạy luôn quảng cáo trên gg?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

seo

,

google ads

,

traffic

,

website

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Ngày xưa mình chưa biết thì cứ nghĩ là muốn nhanh thì quảng cáo GG, còn SEO thì chậm hơn. Sau biết hơn chút thì mới thấy đúng như vậy nhưng chưa đủ vì còn tình huống của thị trường nữa bao gồm các yếu tố:

https://cdn.noron.vn/2021/12/16/17057226233984901-1639589408_1024.jpg

1. Mức độ cạnh tranh của thị trường: ví dụ như thị trường rất cạnh tranh rồi thì thường SEO sẽ rất mất thời gian vì SEO từ khóa trực tiếp thì đối thủ đã phủ mạnh, mình làm rất lâu có hiệu quả, phải đầu tư nhiều. Còn từ khóa gián tiếp thì thời gian chuyển đổi dài.

2. Mức độ nhận thức của khách hàng:

- Khách hàng chưa nhận thức: không có lượng tìm kiếm

- Khách hàng đã có nhận thức vấn đề: có từ khóa về các vấn đề

- Khách hàng đã có nhận thức giải pháp: có lượng tìm kiếm từ khóa giải pháp

- Khách hàng am hiểu về giải pháp: có từ khóa so sánh các giải pháp với nhau

- Khách hàng nhận thức vấn đề mới phát sinh sau khi đã giải quyết xong vấn đề ban đầu

Tùy theo mức độ nhận thức để lựa chọn chiến lược SEO hay quảng cáo GG, chọn phễu ngắn hay dài. Nếu cần bán hàng ngay trên vấn đề hiện tại thì nên chọn quảng cáo GG với phễu ngắn, còn muốn giáo dục thị trường bằng giải pháp và vấn đề mới thì chọn phễu dài bằng bài SEO.

Ngày xưa cứ nghĩ hoặc là SEO hoặc là GG giờ mới biết tại sao không làm nội dung chất lượng thật tốt hướng đến trải nghiệm người dùng (theo từng giai đoạn nhận thức muốn đánh) rồi cho chuẩn SEO trên các loại định dạng rồi bơm quảng cáo GG mới là chân ái!

Trả lời

Ngày xưa mình chưa biết thì cứ nghĩ là muốn nhanh thì quảng cáo GG, còn SEO thì chậm hơn. Sau biết hơn chút thì mới thấy đúng như vậy nhưng chưa đủ vì còn tình huống của thị trường nữa bao gồm các yếu tố:

https://cdn.noron.vn/2021/12/16/17057226233984901-1639589408_1024.jpg

1. Mức độ cạnh tranh của thị trường: ví dụ như thị trường rất cạnh tranh rồi thì thường SEO sẽ rất mất thời gian vì SEO từ khóa trực tiếp thì đối thủ đã phủ mạnh, mình làm rất lâu có hiệu quả, phải đầu tư nhiều. Còn từ khóa gián tiếp thì thời gian chuyển đổi dài.

2. Mức độ nhận thức của khách hàng:

- Khách hàng chưa nhận thức: không có lượng tìm kiếm

- Khách hàng đã có nhận thức vấn đề: có từ khóa về các vấn đề

- Khách hàng đã có nhận thức giải pháp: có lượng tìm kiếm từ khóa giải pháp

- Khách hàng am hiểu về giải pháp: có từ khóa so sánh các giải pháp với nhau

- Khách hàng nhận thức vấn đề mới phát sinh sau khi đã giải quyết xong vấn đề ban đầu

Tùy theo mức độ nhận thức để lựa chọn chiến lược SEO hay quảng cáo GG, chọn phễu ngắn hay dài. Nếu cần bán hàng ngay trên vấn đề hiện tại thì nên chọn quảng cáo GG với phễu ngắn, còn muốn giáo dục thị trường bằng giải pháp và vấn đề mới thì chọn phễu dài bằng bài SEO.

Ngày xưa cứ nghĩ hoặc là SEO hoặc là GG giờ mới biết tại sao không làm nội dung chất lượng thật tốt hướng đến trải nghiệm người dùng (theo từng giai đoạn nhận thức muốn đánh) rồi cho chuẩn SEO trên các loại định dạng rồi bơm quảng cáo GG mới là chân ái!

SEO thôi bạn, SEO tay từng bài. Nhưng trước đó phải tối ưu lại website và mua backlink để cắm vô, mấy gói backlink với key word giờ cũng rẻ

Khi search google khoảng 80% user click vào kết quả Organic thay vì Google Ads. Và trong 80% đó có trung bình 65% click vào kết quả top 5. Nên website muốn hiệu quả, ổn định lâu dài thì nhất định phải SEO. 

Thật ra chạy ads cũng có cái hay, đánh được vào tâm lý của KH nếu bạn có 1 chiến lược hiệu quả hay title hấp dẫn cũng là lợi thế. Lượt click k khẳng định là sẽ cao nhưng chắc chắn là sẽ có nên mục tiêu bạn đưa ra là hoàn toàn thực hiện đc.

Cái này thì tùy, bạn muốn nhanh thì chạy ads còn chậm mà chắc thì SEO :)

Bản thân mình thường k bao giờ nhấp chuột vào những website đc chạy ads bao giờ cả vì mình cảm giác là không đủ độ tin cậy nên mới phải chạy ads :)) còn đầu tư vào chất lượng bài SEO là tốt nhất vì nó sẽ ăn thuật toán của gg cũng như ghi điểm với tệp kh của bạn, tuy nhiên, sẽ rất khó để lên top nếu lượng từ khóa cạnh tranh của bạn cao hoặc k có nhiều sự quan tâm, phổ biến...

nếu bạn muốn đi nhanh thì chạy quảng cáo, nhanh là lên top thôi còn chất lượng thật sự thì phải được đầu tư vào các bài SEO.