Làm sao để bán chạy sản phẩm?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Cần phải tìm hiểu về thị trường, sau đó lập kế hoạch tập trung vào đối tượng cụ thể, lập chiến dịch để thu hút khách hàng tiềm năng, sau khi đã có một lượng khách hàng cụ thể thì tăng mức độ cam kết bằng cách triển khai các chính sách ưu đãi thành viên, từ đó xây dựng nên một cộng đồng truyền miệng hiệu quả.

Trả lời

Cần phải tìm hiểu về thị trường, sau đó lập kế hoạch tập trung vào đối tượng cụ thể, lập chiến dịch để thu hút khách hàng tiềm năng, sau khi đã có một lượng khách hàng cụ thể thì tăng mức độ cam kết bằng cách triển khai các chính sách ưu đãi thành viên, từ đó xây dựng nên một cộng đồng truyền miệng hiệu quả.

Chất lượng, quảng cáo
Tìm hiểu thị trường và làm tốt công tác marketing

Phải hiểu sản phẩm,hiểu khu vực thị trường mình định bán...

Trang bị cho mình đầy đủ thông tin về sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tiềm năng