Phương pháp học ngoại ngữ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

1. phát âm

so sánh phát âm với tiếng mình học bằng IPA

web phát âm của người bản xứ

Ngoài ra xem phim, đua đi đua lại để nghe người ta đọc, phát âm, tăng khả năng nghe, phát âm của mình

2. Từ vựng

nhớ từ qua Anki

học từ thông dụng

3. Ngữ pháp

chọn một bộ giáo trình thông dụng để học

ngoài ra tìm từ điển onl, cách bài giảng,...

4. Nói chuyện

nói chuyện với người bản xứ bằng app

Trả lời

1. phát âm

so sánh phát âm với tiếng mình học bằng IPA

web phát âm của người bản xứ

Ngoài ra xem phim, đua đi đua lại để nghe người ta đọc, phát âm, tăng khả năng nghe, phát âm của mình

2. Từ vựng

nhớ từ qua Anki

học từ thông dụng

3. Ngữ pháp

chọn một bộ giáo trình thông dụng để học

ngoài ra tìm từ điển onl, cách bài giảng,...

4. Nói chuyện

nói chuyện với người bản xứ bằng app

Xem phim (có sub trước sau đó tập tắt sub), nghe các kênh Youtube tiếng Anh (kênh tin tức giúp phát triển từ vựng chuyên môn, kênh giải trí giúp học thêm về "slang" và cách nói văn nói), đọc sách bằng tiếng Anh, đọc báo mạng bằng tiếng Anh, tham gia chủ đề Ngoại Ngữ trên noron, tham gia các nhóm học tiếng Anh trên Facebook, nếu có điều kiện thì đi du học...
Học mỗi ngày

Luyện nói với người nước ngoài,xem phim...