Ngoài 54 dân tộc Việt Nam còn 1 dân tộc chưa được đưa vào danh sách đó là dân tộc gì, số lượng người bao nhiêu, sống ở đâu?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Tà mun - hơn 1.000 người
Trả lời
Tà mun - hơn 1.000 người
Tà Mun - 1143 người ( 2012 ) - Tập trung ở Bình Phước và Tây Ninh.
Tà mun
Tà mun do nhiều lý do khá h quan