Bạn tâm đắc nhất với câu châm ngôn nào nhất?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Một xã hội không biết tôn trọng ý thức thì mãi không vượt qua sự đói nghèo.
Trả lời
Một xã hội không biết tôn trọng ý thức thì mãi không vượt qua sự đói nghèo.

Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó
Cần cù bù thông minh

gieo suy nghĩ gặt hành động

gieo hành động gặt thói quen

gieo thói quen gặt tính cách

gieo tính cách gặt số phận