Trong truyện kiều các bạn thích hay tâm đắc với câu thơ nào nhất vì sao?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình thích nhất là câu thơ

" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Tại vì bản thân mình thấy nó luôn đúng.

Trả lời

Mình thích nhất là câu thơ

" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Tại vì bản thân mình thấy nó luôn đúng.

Theo quan điểm cá nhân, mình tâm đắc nhất hai câu:

"Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"

Thời đại xưa, phụ nữ, đàn bà Việt Nam khổ, nhưng văn chương Việt Nam trước Nguyễn Du có mấy ai nói được nỗi “đau đớn” đó? Phụ nữ là phận thấp hèn, không có tiếng nói, không có quyền quyết định số phận của mình. Những quyền căn bản nhất của con người mà thân phụ nữ cũng không được nhận, chính cái xã hội bất công ấy đã gây ra biết bao bất hạnh, bi kịch, dồn người phụ nữ vào con đường cùng. Sống trong xã hội ấy, Nguyễn Du thân là phận nam nhi, nhưng ông hiểu và thấu suốt được nỗi đau ấy. Đó chính là điều khiến mình cảm phục ở ông. Ông được công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới không chỉ bởi tài năng văn chương xuất sắc mà còn bởi tấm lòng vị tha của mình. Giống như Mộng Liên Đường từng ca ngợi : Nguyễn Du có con mắt trông thấu sáu cõi, có tấm lòng nghĩ tới muôn đời.

Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai.

Mình thích nhất câu:

"Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"

Mỗi lần lướt qua câu hỏi nào đó về truyện Kiều t lại không kìm được mà cmt mặc dù có khi trả lời rất nhiều lần rồi:)) 

Tả cảnh thì mình thích nhất đoạn Kim Kiều gặp nhau trong lễ Thanh Minh đến giờ vẫn chưa gặp câu thơ nào để khiến t có cảm giác cảnh đẹp hơn được cảnh này

" Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thể cây quỳnh cành giao"

Về tả người thì có thể Vân và Kiều là hai người đẹp nhất truyện nhưng mình lại ấn tượng nhất với đoạn tả Đạm Tiên

" Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
Có chiều phong vận, có chiều thanh tân.
Sương in mặt, tuyết pha thân
Sen vàng lãng đãng như gần như xa."

Còn nhân vật thì mình ấn tượng nhất Từ Hải

"Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông
Giang hồ quen thú vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo"

Ngoài ra còn mấy câu khác như:

"Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê."
"Trai anh hùng, gái thuyền quyên,
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng."
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"

“Dễ dàng là thói hồng nhan,

Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.”

2 câu trên là lời Thuý Kiều đáp trả Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân báo oán”, được trích trong SGK Ngữ văn 9.

"Trăm năm trong cõi người ta - Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau"

Chọn bạn mà chơi cần phải nhớ:

Bây giờ rõ mặt đôi ta 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.