Ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất trên thế giới?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Theo điều tra gần đây thì ngôn ngữ thông dụng nhất toàn cầu hiện nay là Tiếng Trung. Hơn 1 tỷ người sử dụng và nói thành thạo thứ tiếng này. Vượt qua tiếng Anh về mức độ phổ biến nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ học. Để nói được tiếng Trung là cả một chặng đường khổ học vì mỗi từ có thể được phát âm theo 4 cách và người mới học bao giờ cũng gặp vấn đề trong cách phân biệt các ngữ điệu.
Trả lời
Theo điều tra gần đây thì ngôn ngữ thông dụng nhất toàn cầu hiện nay là Tiếng Trung. Hơn 1 tỷ người sử dụng và nói thành thạo thứ tiếng này. Vượt qua tiếng Anh về mức độ phổ biến nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ học. Để nói được tiếng Trung là cả một chặng đường khổ học vì mỗi từ có thể được phát âm theo 4 cách và người mới học bao giờ cũng gặp vấn đề trong cách phân biệt các ngữ điệu.
Tiếng trung vì trung quốc có 1.3 tỉ dân nhiều hơn số dân của các nước nói tiếng anh trên thế giới
Tiếng Anh là phổ dụng

Tiếng hoa

Tiếng anh đúng k?mik thấy nhiều nc cũng hc nói tiếng anh(cả VN mik nx)

Tiếng Latinh thông tục (sermo vulgaris) 😜

Tiếng Anh

Tiếng Anh
Tiêang anh
tieng trung quoc