Để bắt đầu 1 cuộc sống tự lập, bạn cần chuẩn bị những gì?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Khoan nói đến những thứ cao siêu. Nếu bạn muốn sống tự lập bạn phải chuẩn bị cho mình kỹ năng quản lý đồng tiền.

Ko tự chủ đc tài chính thì mọi chuẩn bị của bạn đều thừa. Giữa tháng đã xin tiền bố mẹ thì chẳng còn có gì gọi là tự lập nữa cả.

Trả lời

Khoan nói đến những thứ cao siêu. Nếu bạn muốn sống tự lập bạn phải chuẩn bị cho mình kỹ năng quản lý đồng tiền.

Ko tự chủ đc tài chính thì mọi chuẩn bị của bạn đều thừa. Giữa tháng đã xin tiền bố mẹ thì chẳng còn có gì gọi là tự lập nữa cả.

Kĩ năng sống