Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? Kể tên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việt Nam có 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

Trả lời

Việt Nam có 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

Câu hỏi là gồm cả tỉnh và thành phố chứ đâu phải mỗi thành phố đâu 😅

Có 5

- HÀ NỘI

- HẢI PHÒNG

- ĐÀ NẴNG

- TP HỒ CHÍ MINH

- CẦN THƠ

63 tỉnh, thành
Có tỉnh nào không trực thuộc trung ương à???

5 tỉnh thành trực thuộc trung ương. Hà nội. Đà nẵng. Khánh hoà. Cần thơ. Thành phố hồ chí minh.

5 Hà nội, Hải phòng, Đà nẵng, Tp Hồ chí Minh, Cần thơ
5 tỉnh, tp trực thuộc tw gồm Hà nội, hải Phòng, Đà Nẵng, tp HCM, cần Thơ
63 tỉnh, thành phố