Trong công trình chung cư cao tầng , xi măng sẽ dùng mác mấy , có thêm những chất phụ gia nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

xây dựng

,

chung cư

,

hỏi xoáy đáp hay

300, R4 và R7
Trả lời
300, R4 và R7