Trong công trình chung cư cao tầng , xi măng sẽ dùng mác mấy , có thêm những chất phụ gia nào?

Từ khóa: xây dựng, chung cư, Hỏi xoáy Đáp hay
300, R4 và R7

Trả lời

300, R4 và R7