Con người có thể đo được độ sâu của đáy biển bằng cách nào?

  1. Kiến thức chung

Mình thắc mắc là đại dương rất dài và không thể đo bằng các dụng cụ thông thường. Thậm chí đến độ sâu như vậy thì con người không thể bơi đến để mà đo được. Vậy nhờ thiết bị nào chúng ta có thể biết được độ sâu của đáy biển vậy mọi người?
Từ khóa: 

độ sâu

,

đo độ sâu

,

đáy biển

,

đại dương

,

kiến thức chung

Từ nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, phát 1 tia sóng siêu âm, sau khi phát sóng siêu âm được khoảng thời gian X(giây) thì nhận được tín hiệu siêu âm phản xạ lại. Với tốc độ truyền âm trong nước là 1400m/s. từ đó tính ra được độ sâu đáy biển là bao nhiêu

Trả lời

Từ nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, phát 1 tia sóng siêu âm, sau khi phát sóng siêu âm được khoảng thời gian X(giây) thì nhận được tín hiệu siêu âm phản xạ lại. Với tốc độ truyền âm trong nước là 1400m/s. từ đó tính ra được độ sâu đáy biển là bao nhiêu

Sóng siêu âm

Thước kẻ

Sóng siêu âm