Công trình nào trên thế giới xây dựng khoảng 800 năm nay đã bị phai màu 💔?

Từ khóa: công trình, Hỏi xoáy Đáp hay
Nhà thờ Đức Bà - Pháp

Trả lời

Nhà thờ Đức Bà - Pháp
Dame de paris
Nhà thờ đức bà pháp
Nhà thờ đức bà