Công trình nào trên thế giới xây dựng khoảng 800 năm nay đã bị phai màu 💔?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

công trình

,

hỏi xoáy đáp hay

Nhà thờ Đức Bà - Pháp
Trả lời
Nhà thờ Đức Bà - Pháp
Dame de paris
Nhà thờ đức bà pháp
Nhà thờ đức bà