Sự khác biệt phong cách giữa DC và Marvel là gì?

  1. Phim ảnh

Cùng làm phim về thể loại siêu anh hùng nhưng mỗi bên vẫn có chất riêng. Vậy theo mọi người điểm khác biệt này là gì? Bạn thích DC hay Marvel hơn? Lí do là vì sao vậy nhỉ?
Từ khóa: 

phim ảnh

Ở DC các nhân vật quá mạnh. Nhân vật gây dựng hình ảnh DC là batmat thì bị mờ nhạt; Phim nội dung cho lứa tuổi 16+, ý nghĩa không có, kịch bản xem cũ quá.

Ở marvel thì characters là những nhân vật kinh điển không thể thay thế; đầu tư khủng. Phe phản diện hay chính diện đều có sức mạnh hợp lí cho cốt truyện phát triển nhiều phần( đấm  phát endgame như supperman thì chán ). Và marvel không tối quá =))

Trả lời

Ở DC các nhân vật quá mạnh. Nhân vật gây dựng hình ảnh DC là batmat thì bị mờ nhạt; Phim nội dung cho lứa tuổi 16+, ý nghĩa không có, kịch bản xem cũ quá.

Ở marvel thì characters là những nhân vật kinh điển không thể thay thế; đầu tư khủng. Phe phản diện hay chính diện đều có sức mạnh hợp lí cho cốt truyện phát triển nhiều phần( đấm  phát endgame như supperman thì chán ). Và marvel không tối quá =))

Tính ác liệt
Trình tự và sự kết nối trong các tuyến nhân vật