Làm quan "lớn" khi về hưu bạn mong điều gì!?

  1. Tâm lý học

A. Mọi người ghi nhớ những vị trí mình đã kinh qua.

B. Thành tự hay cống hiến bạn để lại cho đời.

C. Không cần biết người khác nghĩ gì?.

Từ khóa: 

cuộc sống

,

tâm lý học

Sống vui điền viên, tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện
Trả lời
Sống vui điền viên, tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện

Sự kính trọng của mọi người

Cuối đời, ước gì làm được quan lớn :D

C

Về hưu là lúc đươc an nhàn

Sống trên núi, hòa cùng người dân, không ai biết mình từng làm quan 🙂🙂
B
Sống vui vẻ hạnh phúc với gia đình