Những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt là gì?

  1. Kiến thức chung

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, chiến tranh là những chủ đề nóng mà thời gian luôn phải đối mặt trong nhiều năm qua. Còn theo bạn, đâu là những vấn đề nóng mà chúng ta cần phải nhận thức và giải quyết?
Từ khóa: 

vấn đề thế giới

,

ô nhiễm môi trường

,

chiến tranh

,

kiến thức chung

Biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Trả lời
Biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu

Chiến tranh, ô nhiễm môi trường

Sự biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh gia tăng, thực phẩm bẩn...

Môi trường, khủng khiếp

Con người

ô nhiễm môi trường

rác thải điện tử

Tác hại từ những mặt trái do con người gây ra.

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên