"Chẳng phải chim mà bay trên trời - Chở được nhiều người đi khắp mọi nơi" Là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Máy bay
Trả lời
Máy bay