Cuộc sống hôn nhân cần những gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Đọc câu hỏi của bạn, mình bất chợt hỏi chính mình, vì mình cũng sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Không ai nói trước hôn nhân của mình như thế nào. Nhưng chắc chắn có một điều đó là: ai cũng mong hôn nhân hạnh phúc bền lâu.

Mình chưa kết hôn, chỉ là sắp bước vào nhưng qua cuộc hôn nhân của ba mẹ, anh chị và người thân thì mình thấy ở mỗi giai đoạn của hôn nhân thì người ta sẽ cần những thứ khác nhau. Quan trọng ở mỗi giai đoạn mình biết đủ và trân trọng, yêu thương và vì gia đình mình.

Trả lời

Đọc câu hỏi của bạn, mình bất chợt hỏi chính mình, vì mình cũng sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Không ai nói trước hôn nhân của mình như thế nào. Nhưng chắc chắn có một điều đó là: ai cũng mong hôn nhân hạnh phúc bền lâu.

Mình chưa kết hôn, chỉ là sắp bước vào nhưng qua cuộc hôn nhân của ba mẹ, anh chị và người thân thì mình thấy ở mỗi giai đoạn của hôn nhân thì người ta sẽ cần những thứ khác nhau. Quan trọng ở mỗi giai đoạn mình biết đủ và trân trọng, yêu thương và vì gia đình mình.

Tiền. Sự tôn trọng. Ý thức xây dựng- giữ gìn gđ
Lòng tin và tình yêu

Chung thủy,

Chia sẻ

Tình cảm, niềm tin, thông cảm và kinh tế.
Tình cảm, tự nguyện
Tình cảm,quan tâm,lòg tin
cần tiền, quan tâm, chia sẽ và biết lắng nghe, nhường nhịn nhau
Tin tưởng thấu hiểu thông cảm
Thấu hiểu, thông cảm , yêu thương nhau