Đố vui về hạn sử dụng?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong tủ lạnh có hũ mứt có hạn sử dụng 3 tháng, hũ củ kiệu ghi ngày sản xuất cách đây 1 tháng, hũ dưa món còn 60 ngày nữa hết hạn, mình phải mở gì trước?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mở tủ lạnh trước

Trả lời

Mở tủ lạnh trước