Nguyên nhân chính của các cuộc ly hôn là gì?

Người ta cưới vì yêu, thế thì ly hôn vì hết yêu hay vì những điều gì?

Từ khóa: ly hôn, li dị, Tình yêu, Xã hội
Không biết cách xử lý tranh cãi khi gặp vấn đề. Nhiều đôi rất yêu nhau, nhưng nhìn cách họ giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ là biết họ có thể đi cùng nhau lâu dài hay không ! 

Trả lời

Không biết cách xử lý tranh cãi khi gặp vấn đề. Nhiều đôi rất yêu nhau, nhưng nhìn cách họ giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ là biết họ có thể đi cùng nhau lâu dài hay không ! 
Một số nguyên nhân như:
Tiền bạc thiếu thốn
Khác biệt văn hóa
Không đáp ứng nhu cầu tình dục
Ngoại tình
Cái tôi quá lớn
Thay đổi vì nhận ra