Bỗng một ngày bạn không muốn làm gì cả, bạn sẽ làm gì?

Bạn sẽ tiếp tục với deadline, kpi,...hay sẽ lựa chọn chiều chuộng bản thân ngủ một giấc, nằm ì trên giường,... hay sẽ làm việc gì khác?

Từ khóa: làm gì, khi không muốn làm gì, Tâm lý học
Cũng phải xem xét xem tình trạng này có kéo dài không. Nếu ngày nào cũng trong tình trạng như vậy thì cần phải kéo cảm xúc của bản thân lên, bỏ cái trì trệ đi mà cố gắng vì tương lai phía trước.
Còn nếu bạn ít khi như vậy thì có vẻ bạn đang quá tải, cần nghỉ ngơi chút để lấy lại sức và động lực chiến đấu. Nếu cố gồng thì kết quả thậm chí còn tệ hại hơn.1 ngày nạp năng lượng có thể giúp bạn 

Trả lời

Cũng phải xem xét xem tình trạng này có kéo dài không. Nếu ngày nào cũng trong tình trạng như vậy thì cần phải kéo cảm xúc của bản thân lên, bỏ cái trì trệ đi mà cố gắng vì tương lai phía trước.
Còn nếu bạn ít khi như vậy thì có vẻ bạn đang quá tải, cần nghỉ ngơi chút để lấy lại sức và động lực chiến đấu. Nếu cố gồng thì kết quả thậm chí còn tệ hại hơn.1 ngày nạp năng lượng có thể giúp bạn