Bạn thích một cô gái dễ thương hay lạnh lùng?

Từ khóa: dễ thương, lạnh lùng, Làm đẹp
Mình cũng không biết mọi người thích kiểu nào nhưng mà mình biết mình ế tới giờ là do nhìn mình nạnh nùng đây :)))

Trả lời

Mình cũng không biết mọi người thích kiểu nào nhưng mà mình biết mình ế tới giờ là do nhìn mình nạnh nùng đây :)))

Cả 2, dễ thương nhưng cần 1 chút lạnh lùng, cá tính. Con gái mà chỉ dễ thương thôi thì giống bình hoa di động quá. :D