Tại sao “vì anh thương em, thương em như cây bàng non” mà không phải cây gì khác?

Từ khóa: Sáng tác