Bạn có phải là một người "sống ảo"?

Từ khóa: sống ảo, Kỹ năng mềm
Mình cố gắng sống ảo một cách thực nhất.
Bớt màu mè tô vẽ.
Bớt ăn ngon mặc đẹp.
Chia sẻ những thứ ý nghĩa hơn.

Trả lời

Mình cố gắng sống ảo một cách thực nhất.
Bớt màu mè tô vẽ.
Bớt ăn ngon mặc đẹp.
Chia sẻ những thứ ý nghĩa hơn.

Mình không phải là người sống ảo. Hình mình đăng trên MXH nhìn phèn ra sao, thì ở bên ngoài mình trông phèn y chang vậy.

Mình rất ít khi đăng trạng thái lên MXH.