Anh/ chị hãy giới thiệu một giai đoạn văn hoá Việt Nam và chỉ ra sự ảnh hưởng/ đóng góp của giai đoạn văn hoá đó vào tiến trình văn hóa Việt Nam.?

Từ khóa: Văn hóa

Câu hỏi của bạn rất thú vị, nếu đã có mong muốn tìm hiểu tường tận thì bạn nên tham khảo từ nguồn chính xác nhé. Mình giới thiệu đến bạn cuốn "Văn minh Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Huyên để bạn tham khảo, tra cứu:

Trả lời

Câu hỏi của bạn rất thú vị, nếu đã có mong muốn tìm hiểu tường tận thì bạn nên tham khảo từ nguồn chính xác nhé. Mình giới thiệu đến bạn cuốn "Văn minh Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Huyên để bạn tham khảo, tra cứu: