Một số tips để đọc hiểu tiếng anh các câu hỏi cần suy luận và từ vựng?

Mk đang gặp khó khăn trong bài đọc hiểu tiếng anh tập trung ở 1 số câu hỏi cần suy luận và từ vựng. Mk có thể xin 1 số tips để khắc phục k ạ?

https://cdn.noron.vn/2021/11/16/28542114442470-1637032765.jpg
Từ khóa: Ngoại ngữ