Tại sao chúng ta hay nghĩ đến trường hợp xấu nhất và tự làm mình sợ hãi?

Từ khóa: Tâm lý học

Thường những người hay nghĩ về nhiều trường hợp khác nhau hoặc cho rằng mình là người thực tế là những người thiên về lý trí. Người nghiện suy nghĩ vì họ nhầm tưởng suy nghĩ nhiều về những tình huống khác nhau làm cho họ được an toàn hoặc ít nhất là nương tựa vào một kết quả 'có vẻ' chắc chắn. Sự thật thì bạn cũng đã nhận ra khi đặt câu hỏi, là thay vì an toàn chắc chắn thì người ta chỉ thấy sợ hơn.

Để buông bỏ nỗi sợ nên xếp lý trí gọn gàng lại để lắng nghe con tim và cảm giác trên thân thể. Suy nghĩ trăm đường có thể lừa bạn nhưng cảm xúc hoặc cảm giác thì không vì nó phản ánh đúng những diễn biến thực tại trong thân tâm của bạn. Chú ý rằng chúng ta chỉ lắng nghe và làm khán giả xem màn biểu diễn của cả lý trí lẫn cảm xúc chứ không để mình bị cuốn theo yếu tố nào cả. Vì kịch hay thì phải chờ màn cuối, sau phần trình diễn sẽ có thông điệp gửi đến bạn, và đó là sự thật chứ không phải một kịch bản như thật được lý trí dựng nên.

Trả lời

Thường những người hay nghĩ về nhiều trường hợp khác nhau hoặc cho rằng mình là người thực tế là những người thiên về lý trí. Người nghiện suy nghĩ vì họ nhầm tưởng suy nghĩ nhiều về những tình huống khác nhau làm cho họ được an toàn hoặc ít nhất là nương tựa vào một kết quả 'có vẻ' chắc chắn. Sự thật thì bạn cũng đã nhận ra khi đặt câu hỏi, là thay vì an toàn chắc chắn thì người ta chỉ thấy sợ hơn.

Để buông bỏ nỗi sợ nên xếp lý trí gọn gàng lại để lắng nghe con tim và cảm giác trên thân thể. Suy nghĩ trăm đường có thể lừa bạn nhưng cảm xúc hoặc cảm giác thì không vì nó phản ánh đúng những diễn biến thực tại trong thân tâm của bạn. Chú ý rằng chúng ta chỉ lắng nghe và làm khán giả xem màn biểu diễn của cả lý trí lẫn cảm xúc chứ không để mình bị cuốn theo yếu tố nào cả. Vì kịch hay thì phải chờ màn cuối, sau phần trình diễn sẽ có thông điệp gửi đến bạn, và đó là sự thật chứ không phải một kịch bản như thật được lý trí dựng nên.

Vì con người hay có xu hướng nghĩ về quá khứ vs tương lai nên ít khi dừng lại xem hiện tại có gì.