Hợp đồng hôn nhân là gì? Liệu đó có phải là lời giải cho các cuộc kết hôn đồng tính, hôn nhân nhóm?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

hợp đồng hôn nhân

,

kết hôn đồng tính

,

đồng tính

,

hôn nhân nhóm

,

group marriage

,

giới tính

Hợp đồng là một dạng giao dịch dân sự thể hiện ý chí tự nguyện và thỏa thuận của các bên. Luật không có quy định về hợp đồng hôn nhân, nhưng cơ bản mình cho rằng đây cũng là một dạng thỏa thuận dân sự giữa các bên thôi. Dĩ nhiên, nó được xây dựng bởi thỏa thuận của các bên nên nội dung của nó sẽ do các bên quyết định, có thể là thỏa thuận về tài sản trong - sau thời kỳ hôn nhân, thỏa thuận về các hành vi và ứng xử trong hôn nhân, thỏa thuận tiền ly hôn, thỏa thuận trách nhiệm nuôi dưỡng, v.v. Dù nội dung là gì, hợp đồng này vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng:
- Giao kết tự nguyện, không bị bắt buộc, không lừa dối;
- Không trái pháp luật; 
- Tốt nhất nên được công chứng để đảm bảo hơn về giá trị pháp lý.
Hợp đồng hôn nhân có thể là một văn bản thiết thân, quan trọng cho các cặp đôi đồng giới. Bởi vì, hiện nay, nhà nước Việt Nam không thừa nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới tính, theo quy định của Luật Hôn nhân & Gia đình 2014. Điều này đồng nghĩa với việc các cặp đôi đồng giới kết hôn sẽ không được đảm bảo quyền lợi trong hôn nhân như các cặp dị tính, ví dụ tài sản của các bạn dù cùng tạo lập nên thì cũng không được coi như tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nếu như ly hôn thì sẽ khó giải quyết. Và khi các bạn trong thời kỳ hôn nhân hay sau thời kỳ hôn nhân, pháp luật sẽ vẫn coi hai bạn là các cá nhân độc lập. Vì thế, mọi tranh chấp của các bạn sẽ được giải quyết theo luật dân sự thay vì luật hôn nhân & gia đình. Và với các quan hệ dân sự, hợp đồng là căn cứ tối quan trọng để bạn có thể đảm bảo được quyền và lợi ích của mình. 
Do vậy, với các loại hình hôn nhân chưa được công nhận, bạn nên giao kết các hợp đồng dân sự để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng hôn nhân cũng là một hình thức khá văn minh và sòng phẳng, nên các cặp đôi được thừa nhận quyền kết hôn cũng hoàn toàn có thể cân nhắc phương án ký hợp đồng này để có một cuộc hôn nhân thực sự văn minh, thoải mái nhé.
Trả lời
Hợp đồng là một dạng giao dịch dân sự thể hiện ý chí tự nguyện và thỏa thuận của các bên. Luật không có quy định về hợp đồng hôn nhân, nhưng cơ bản mình cho rằng đây cũng là một dạng thỏa thuận dân sự giữa các bên thôi. Dĩ nhiên, nó được xây dựng bởi thỏa thuận của các bên nên nội dung của nó sẽ do các bên quyết định, có thể là thỏa thuận về tài sản trong - sau thời kỳ hôn nhân, thỏa thuận về các hành vi và ứng xử trong hôn nhân, thỏa thuận tiền ly hôn, thỏa thuận trách nhiệm nuôi dưỡng, v.v. Dù nội dung là gì, hợp đồng này vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng:
- Giao kết tự nguyện, không bị bắt buộc, không lừa dối;
- Không trái pháp luật; 
- Tốt nhất nên được công chứng để đảm bảo hơn về giá trị pháp lý.
Hợp đồng hôn nhân có thể là một văn bản thiết thân, quan trọng cho các cặp đôi đồng giới. Bởi vì, hiện nay, nhà nước Việt Nam không thừa nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới tính, theo quy định của Luật Hôn nhân & Gia đình 2014. Điều này đồng nghĩa với việc các cặp đôi đồng giới kết hôn sẽ không được đảm bảo quyền lợi trong hôn nhân như các cặp dị tính, ví dụ tài sản của các bạn dù cùng tạo lập nên thì cũng không được coi như tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nếu như ly hôn thì sẽ khó giải quyết. Và khi các bạn trong thời kỳ hôn nhân hay sau thời kỳ hôn nhân, pháp luật sẽ vẫn coi hai bạn là các cá nhân độc lập. Vì thế, mọi tranh chấp của các bạn sẽ được giải quyết theo luật dân sự thay vì luật hôn nhân & gia đình. Và với các quan hệ dân sự, hợp đồng là căn cứ tối quan trọng để bạn có thể đảm bảo được quyền và lợi ích của mình. 
Do vậy, với các loại hình hôn nhân chưa được công nhận, bạn nên giao kết các hợp đồng dân sự để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng hôn nhân cũng là một hình thức khá văn minh và sòng phẳng, nên các cặp đôi được thừa nhận quyền kết hôn cũng hoàn toàn có thể cân nhắc phương án ký hợp đồng này để có một cuộc hôn nhân thực sự văn minh, thoải mái nhé.

Hợp đồng hôn nhân là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý mà hai người ký trước khi kết hôn, bao gồm các vấn đề tài chính và phân chia tài sản trong trường hợp ly hôn ?

Đúng không nhỉ!

K biết
Kiểu như là một cách kết hôn mà A đề ra sau đó giả vờ kh với B trong giới hạn 1 khoảng thgian nào đó. Hết hạn thì hai người li hôn bên B sẽ nhận 1 khoản tg xứng. Trong khoảng tgian đó hai bên sinh hoạt bình thg nhưng có khoảng riêng tư của cả hai . Cái này áp dụng cho nhug ng có gt thứ 3 muốn che giấu hay những chưa muốn khôn mà cha mẹ hối thúc
Tự nguyện và tình yêu
Là các vấn đề liên quan tài sản