1. Phong cách sống

Bạn có sử dụng sản phẩm tái chế không?

Câu hỏi liên quan đến bảo vệ môi trường
Từ khóa: môi trường, cuộc sống, sản phẩm tái chế, Phong cách sống
Bạn thường sử dụng các sản phẩm tái chế nào vậy? Mình thì thường tái sử dụng thôi.

Trả lời

Bạn thường sử dụng các sản phẩm tái chế nào vậy? Mình thì thường tái sử dụng thôi.
Có nhé
Co