Bạn đã xem Gái già lắm chiêu V chưa?

  1. Phim ảnh

Mình rất thích xem GGLC từ phần I đến phần IV, nhưng phần V thấy Lan Ngọc không phải là nữ chính nữa nên cũng không muốn đi xem cho lắm.

Từ khóa: 

phim ảnh