Nằm ngủ về bên nào tốt nhất cho sức khỏe?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Theo nhiều nghiên cứu, nằm nghiêng bên trái được chọn làm tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe với nhiều ích lợi mà nó mang lại khi so sánh với các tư thế khác. Nằm nghiêng bên phải trong khi ngủ được xem là tư thế có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.https://cdn.noron.vn/2022/04/15/27553327911471-1650013129.jpg

Trả lời

Theo nhiều nghiên cứu, nằm nghiêng bên trái được chọn làm tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe với nhiều ích lợi mà nó mang lại khi so sánh với các tư thế khác. Nằm nghiêng bên phải trong khi ngủ được xem là tư thế có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.https://cdn.noron.vn/2022/04/15/27553327911471-1650013129.jpg