Tại sao ngôn ngữ hy lạp được dùng nhiều trong thuật ngữ khoa học?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Hy Lạp và Latinh nhé. Có nhiều lý do, mình xin liệt kê một số thứ trong đầu mình lúc này.

1. Như có bạn đã nói, người Hy Lạp rất phát triển từ sớm. Ngay cả khi người La Mã chinh phục Hy Lạp xong cũng quay qua hâm mộ và học từ người Hy Lạp. Ví dụ Plutarchus có viết về cuộc đời của Marcellus và kể rằng ông buồn lắm khi Syracuse, thành phố của Archimedes (Ác-si-mét), bị tàn phá. Archimedes là ai thì bạn có thể thừa biết, ông sáng chế ra vô vàn thứ dựa trên kiến thức về vật lý. Ngay cả tên cũ của trang này cũng lấy từ câu "eureka" nổi tiếng của Archimedes. So sánh với nhóm Giéc-man chẳng hạn (là ngữ hệ của tiếng Anh), thời đó bọn họ chưa phát triển về khoa học bằng văn minh Hy-La nên ngôn ngữ cũng nghèo nàn về mấy mảng đó.

2. Đế Quốc La Mã thống trị phần lãnh thổ rất rộng lớn ở cả 3 châu lục khiến tiếng Latinh và Hy Lạp càng trở thành ngôn ngữ chính thức của mọi người (lingua franca).

3. Đế quốc La Mã tây sụp đổ thì tiếng Latinh vẫn còn là ngôn ngữ viết cho mãi gần tới hiện đại (Đế quốc Đông La Mã thì dùng tiếng Hy Lạp, và mãi đến tk thứ XV mới sụp đổ). Thực tế thì Giáo hội Công giáo La Mã sử dụng nó như ngôn ngữ chính thức cho tới hiện nay (vẫn còn dùng trong các văn kiện, trong phụng vụ truyền thống). Do đó, kho tàng kiến thức đồ sộ của nền văn minh Tây phương được viết bằng ngôn ngữ này. Ví dụ, Linnaeus có phát triển một hệ thống tên khoa học bằng tiếng Latinh rất lôgích và được dùng đến bây giờ. Ví dụ chó sói là canis lupus, chó nhà là canis lupus familiaris (vì từ canis lupus mà được thuần hóa ra). Hay ví dụ cùng là chi (genus) gấu (ursus), ta phân ra nhiều loại gấu khác nhau như ursus etruscus là gấu Êtruscô (đã tuyệt chủng), gấu bắc cực là ursus maritimus (nghĩa là gấu biển).

4. Tại sao bây giờ người ta không chuyển qua tiếng Anh? Tiếng Anh thuộc hệ ngữ Giéc-man như đã nói ở trên, và ngữ hệ đó nghèo nàn từ vựng khoa học (tiếng Việt cũng vậy!) nên lấy từ hệ ngữ Rô-man (Latinh).

5. Tại sao không dùng một sinh ngữ hiện đại? Vì chưng sinh ngữ thay đổi. Còn tiếng Latinh thì vĩnh hằng <3

Ảnh: Sách về việc phân loại thế giới tự nhiên của Carolus Linnaeus

https://cdn.noron.vn/2021/03/15/5129262759790341-1615791205.jpg
Trả lời

Hy Lạp và Latinh nhé. Có nhiều lý do, mình xin liệt kê một số thứ trong đầu mình lúc này.

1. Như có bạn đã nói, người Hy Lạp rất phát triển từ sớm. Ngay cả khi người La Mã chinh phục Hy Lạp xong cũng quay qua hâm mộ và học từ người Hy Lạp. Ví dụ Plutarchus có viết về cuộc đời của Marcellus và kể rằng ông buồn lắm khi Syracuse, thành phố của Archimedes (Ác-si-mét), bị tàn phá. Archimedes là ai thì bạn có thể thừa biết, ông sáng chế ra vô vàn thứ dựa trên kiến thức về vật lý. Ngay cả tên cũ của trang này cũng lấy từ câu "eureka" nổi tiếng của Archimedes. So sánh với nhóm Giéc-man chẳng hạn (là ngữ hệ của tiếng Anh), thời đó bọn họ chưa phát triển về khoa học bằng văn minh Hy-La nên ngôn ngữ cũng nghèo nàn về mấy mảng đó.

2. Đế Quốc La Mã thống trị phần lãnh thổ rất rộng lớn ở cả 3 châu lục khiến tiếng Latinh và Hy Lạp càng trở thành ngôn ngữ chính thức của mọi người (lingua franca).

3. Đế quốc La Mã tây sụp đổ thì tiếng Latinh vẫn còn là ngôn ngữ viết cho mãi gần tới hiện đại (Đế quốc Đông La Mã thì dùng tiếng Hy Lạp, và mãi đến tk thứ XV mới sụp đổ). Thực tế thì Giáo hội Công giáo La Mã sử dụng nó như ngôn ngữ chính thức cho tới hiện nay (vẫn còn dùng trong các văn kiện, trong phụng vụ truyền thống). Do đó, kho tàng kiến thức đồ sộ của nền văn minh Tây phương được viết bằng ngôn ngữ này. Ví dụ, Linnaeus có phát triển một hệ thống tên khoa học bằng tiếng Latinh rất lôgích và được dùng đến bây giờ. Ví dụ chó sói là canis lupus, chó nhà là canis lupus familiaris (vì từ canis lupus mà được thuần hóa ra). Hay ví dụ cùng là chi (genus) gấu (ursus), ta phân ra nhiều loại gấu khác nhau như ursus etruscus là gấu Êtruscô (đã tuyệt chủng), gấu bắc cực là ursus maritimus (nghĩa là gấu biển).

4. Tại sao bây giờ người ta không chuyển qua tiếng Anh? Tiếng Anh thuộc hệ ngữ Giéc-man như đã nói ở trên, và ngữ hệ đó nghèo nàn từ vựng khoa học (tiếng Việt cũng vậy!) nên lấy từ hệ ngữ Rô-man (Latinh).

5. Tại sao không dùng một sinh ngữ hiện đại? Vì chưng sinh ngữ thay đổi. Còn tiếng Latinh thì vĩnh hằng <3

Ảnh: Sách về việc phân loại thế giới tự nhiên của Carolus Linnaeus

https://cdn.noron.vn/2021/03/15/5129262759790341-1615791205.jpg

Nền văn minh phát triển sớm