Góc đố vui: Có 3 lọ dung dịch sau: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là?

  1. Khoa học

Có 3 lọ dung dịch sau: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là?

A.Na2CO3

B.CaCO3

C.Al

D.quỳ tím

Từ khóa: 

hoá học

,

khoa học

,

công nghệ hoá học

,

học hoá học

,

khoa học

CaCO3
NaOH ko có hiện tượng
HCl: sủi bot khí

H2SO4: sủi bọt khí+ kết tủa trắng 

Trả lời

CaCO3
NaOH ko có hiện tượng
HCl: sủi bot khí

H2SO4: sủi bọt khí+ kết tủa trắng 

Caco3
Dùng caco3 thấy naoh ko hiện hiện.hcl và h2so4 đều tạo khí nhưng dd chứ h2so4 vẩn đục vì tại ra caso4 ít tan
CaCO3

B. CaCo3

NaOH: kết tủa trắng

HCl: sủi bọt khí

H2SO4: sủi bọt + kết tủa trắng.

E. Nếm thử ạ 😌
CaCO3
Quỳ tím
Caco3
Quỳ tím