Nên học những ngôn ngữ lập trình nào?

  1. Lập trình

Từ khóa: 

lập trình viên

,

lập trình

Học cơ bản 1 thì sẽ có 3 ngôn ngữ cần thiết để học: Pascal, C và C++. Minh khuyên các bạn thật lòng 1 câu là đừng bao giờ đi từ Python sang C++, các bạn sẽ hối hận đấy:)) Cảnh báo ĐỎ luôn đấy nhé và đừng có thần thánh hoá Python:))

Để học cơ bản 2 lên thì sẽ là C++, Java, C#, Python -> (Cơ bản, Nâng cao và Hướng đối tượng), Matlab

Nếu bạn thiên về hướng Back-end, tức xử lý thì sẽ có các ngôn ngữ sau: C++, Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Goland,... Tại đây bạn bắt buộc học thêm về phần hướng đối tượng, cấu trúc dữ liêu, thuật toán, đồ thị và thêm về SQL (hệ cơ sở dữ liệu)

Nếu bạn đi về hướng Front-end cho web thì sẽ là: HTML/CSS/JavaScript (Tuy nhiên HTML và CSS không phải là ngôn ngữ lập trình)

Nếu bạn đi về hướng Data thì sẽ có các ngôn ngữ sau: Python, R, Matlab, VBA (excel)

Nếu bạn đi về AI/Machine Learning/Deep Learning thì sẽ là Python, Matlab, C++, Julia, R,...

Game thì là Python, C++/C, Java, Objective C

Nếu làm về Mobile thì sẽ là C++, C#, Python, Swift, Kolin, Flutter, có thể thêm HTML/CSS/JS:))...

Làm về phần mềm thì là C/C++, C#, Java, Ruby, Python,...

Nếu làm về nhúng thì mạnh nhất và nhanh nhất vẫn là C++, Arduino

Còn 1 cái nữa là làm về Robot thì sẽ là Matlab, C/C++, Assembly, Python, C#,...

Trả lời

Học cơ bản 1 thì sẽ có 3 ngôn ngữ cần thiết để học: Pascal, C và C++. Minh khuyên các bạn thật lòng 1 câu là đừng bao giờ đi từ Python sang C++, các bạn sẽ hối hận đấy:)) Cảnh báo ĐỎ luôn đấy nhé và đừng có thần thánh hoá Python:))

Để học cơ bản 2 lên thì sẽ là C++, Java, C#, Python -> (Cơ bản, Nâng cao và Hướng đối tượng), Matlab

Nếu bạn thiên về hướng Back-end, tức xử lý thì sẽ có các ngôn ngữ sau: C++, Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Goland,... Tại đây bạn bắt buộc học thêm về phần hướng đối tượng, cấu trúc dữ liêu, thuật toán, đồ thị và thêm về SQL (hệ cơ sở dữ liệu)

Nếu bạn đi về hướng Front-end cho web thì sẽ là: HTML/CSS/JavaScript (Tuy nhiên HTML và CSS không phải là ngôn ngữ lập trình)

Nếu bạn đi về hướng Data thì sẽ có các ngôn ngữ sau: Python, R, Matlab, VBA (excel)

Nếu bạn đi về AI/Machine Learning/Deep Learning thì sẽ là Python, Matlab, C++, Julia, R,...

Game thì là Python, C++/C, Java, Objective C

Nếu làm về Mobile thì sẽ là C++, C#, Python, Swift, Kolin, Flutter, có thể thêm HTML/CSS/JS:))...

Làm về phần mềm thì là C/C++, C#, Java, Ruby, Python,...

Nếu làm về nhúng thì mạnh nhất và nhanh nhất vẫn là C++, Arduino

Còn 1 cái nữa là làm về Robot thì sẽ là Matlab, C/C++, Assembly, Python, C#,...

Mời bác tham khảo Infographic mình mới đọc được trên Noron.

Còn tùy vào mục đích của việc bạn học.

Pascal cho người mới

C++ thì theo lập trình hướng đối tượng

Python thì ngôn ngữ sáng sủa, lập trình nhúng, AI tốt

Java xử lý mạnh mẽ nhưng mình chưa tìm hiểu sâu bên cũng ko rõ

Mỗi loại có 1 đặc điểm khác nhau bạn nhé.

Pascal là phổ biến nhất