[GÓC ĐỐ VUI] Những món ăn bắt đầu bằng chữ "b"?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Bánh bao

Bánh bò

Bánh khúc

Bánh xèo

Bánh cuốn

Bánh bột lọc

Bánh bông lan

Bánh đa

Bánh đúc

.......

Túm lại là các loại ..... BÁNH

Trả lời

Bánh bao

Bánh bò

Bánh khúc

Bánh xèo

Bánh cuốn

Bánh bột lọc

Bánh bông lan

Bánh đa

Bánh đúc

.......

Túm lại là các loại ..... BÁNH

bún đậu mắm tôm

bún chả

bún nem

bún nắm,...

các loại bún ạ

Bún

Bánh

Bom

Bưởi

Bòng

Bông (lý, bí)

Bò Bít-tết

Bê (thui)

....

bò bía:)))

double b luôn nhé