Nếu SETI phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh thì tổ chức này có thông báo trực tiếp cho người dân được không, hay cũng phải thông qua chính phủ?

  1. Khoa học

Cho những ai chưa biết thì SETI (Search for Extraterrestrial Life) là một tổ chức chuyên nghiên cứu sự sống ngoài TĐ, bắt đầu được thành lập từ khoảng đầu thế kỷ 20.

https://cdn.noron.vn/2020/03/25/68973ec1bde0d80839946401ba71a199.png

Từ khóa: 

seti

,

người ngoài hành tinh

,

tổ chức

,

chính phủ

,

chính trị

,

khoa học

Mình nhớ là có 1 giao thức để chuyển tải thông tin này đến với mọi người. Và công việc này sẽ do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo. Tất nhiên, việc công bố sẽ rắc rối hơn nhiều vì cần phải xem xét các mặt về vấn đề xã hội, chứ ko phải có là toạc ra đâu.

Trả lời

Mình nhớ là có 1 giao thức để chuyển tải thông tin này đến với mọi người. Và công việc này sẽ do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo. Tất nhiên, việc công bố sẽ rắc rối hơn nhiều vì cần phải xem xét các mặt về vấn đề xã hội, chứ ko phải có là toạc ra đâu.