Trong các giác quan của con người, giác quan nào nhạy nhất và ngược lại?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

giác quan

,

nhạy bén

,

con người

,

sinh học

,

khoa học

Các giác quan phụ trách mỗi cảm giác, nên nói cái nào hơn cái nào thì thật khó so sánh. Còn nếu nói so với các giác quan của động vật khác thì có lẽ xúc giác và vị giác là mạnh hơn vì ít có loài nào có xúc giác hay vị giác nổi bật hơn loài người. Còn thị giác thì trường nhìn (thị trường), số màu, phổ màu, tầm xa, độ nét đều kém hơn các loài. Thính giác kém hơn rất nhiều loài và nhất là khứu giác, có lẽ kém nhất, chỉ phân biệt thơm với thối chứ dùng mùi để phân biệt người, loài, lãnh thổ thì hầu như ko. 😂😂

Trả lời

Các giác quan phụ trách mỗi cảm giác, nên nói cái nào hơn cái nào thì thật khó so sánh. Còn nếu nói so với các giác quan của động vật khác thì có lẽ xúc giác và vị giác là mạnh hơn vì ít có loài nào có xúc giác hay vị giác nổi bật hơn loài người. Còn thị giác thì trường nhìn (thị trường), số màu, phổ màu, tầm xa, độ nét đều kém hơn các loài. Thính giác kém hơn rất nhiều loài và nhất là khứu giác, có lẽ kém nhất, chỉ phân biệt thơm với thối chứ dùng mùi để phân biệt người, loài, lãnh thổ thì hầu như ko. 😂😂