Nếu con người mất đi nhận thức về thời gian thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

thời gian

,

nhận thức

,

cuộc sống

,

con người

,

khoa học

Bạn luôn mất đi khoảng1/3 nhận thức về thời gian trong một ngày.hi bạn biết rùi đấy
Trả lời
Bạn luôn mất đi khoảng1/3 nhận thức về thời gian trong một ngày.hi bạn biết rùi đấy

Sao bạn lại đặt ra được câu hỏi này hay vậy :v Bạn nói rõ hơn "mất nhận thức về thời gian" cụ thể là như thế nào đc ko?