Tại sao khi béo lên, bụng và ngực lại là những phần đầu tiên trên cơ thể chúng ta to ra?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

béo phì

,

bệnh béo phì

,

cơ thể

,

sinh học

,

sức khoẻ

Mình nhớ đọc ở đâu đó nói thế này:

1. Khi dư thừa năng lượng một xíu, cơ thể sẽ tích lũy mỡ nhiều hơn, và sẽ tích lũy toàn bộ cơ thể.

2. Các bộ phận hoạt động thường xuyên sẽ tiêu bớt mỡ, các bộ phận ít hoạt động sẽ tiếp tục tích.

3. Bụng và ngực thường rất ít khi hoạt động nên nó cứ tích thêm mà không giảm bớt.

4. Bạn muốn nó không tích, chỉ có cách tập gym, vốn hoạt động bụng và ngực khá nhiều.
Trả lời
Mình nhớ đọc ở đâu đó nói thế này:

1. Khi dư thừa năng lượng một xíu, cơ thể sẽ tích lũy mỡ nhiều hơn, và sẽ tích lũy toàn bộ cơ thể.

2. Các bộ phận hoạt động thường xuyên sẽ tiêu bớt mỡ, các bộ phận ít hoạt động sẽ tiếp tục tích.

3. Bụng và ngực thường rất ít khi hoạt động nên nó cứ tích thêm mà không giảm bớt.

4. Bạn muốn nó không tích, chỉ có cách tập gym, vốn hoạt động bụng và ngực khá nhiều.