Cơ thể của một phụ nữ có thể chứa nhiều testosterone hơn đàn ông không, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

phụ nữ

,

đàn ông

,

giới tính

,

testosterone

,

kiến thức chung

Đọc báo nè bạn!

Trả lời

Đọc báo nè bạn!