Đàn ông hay phụ nữ vất vả hơn?

Thời nay cả đàn ông và phụ nữ đều cùng phải lo công việc, lo việc nhà. Nhưng công bằng mà nói, theo các bạn thì ai vất vả hơn?

Từ khóa: đàn ông, phụ nữ, vất vả, Phong cách sống
Mỗi người đều vất vả theo một kiểu bạn à, vì việc nhà hay việc kiếm tiền đều có những khó khăn và áp lực riêng.

Tuy nhiên mình thấy phụ nữ đa phần vẫn vất vả hơn vì họ vừa phải đi làm kiếm tiền như đàn ông, vừa phải lo con cái, lại lo việc bếp núc.
Nếu anh chồng có khả năng kiếm tiền gấp đôi người vợ thì ok, anh ta có thể nghỉ ngơi sau giờ làm.Nhưng nếu lương cũng chỉ ngang vợ, tức là công sức bỏ ra để kiếm tiền cũng chỉ bằng vợ thì người đó nên chia sẻ việc nhà cùng vợ của mình.
Đừng về rung đùi rồi thể hiện tính gia trưởng, rằng mình là đàn ông, phải lo kinh tế, còn vợ là đàn bà phải lo việc nhà, đẩy hết việc cho vợ.Hèn lắm...nhục lắm...đàn ông vậy thì vứt cũng không tiếc.

Trả lời

Mỗi người đều vất vả theo một kiểu bạn à, vì việc nhà hay việc kiếm tiền đều có những khó khăn và áp lực riêng.

Tuy nhiên mình thấy phụ nữ đa phần vẫn vất vả hơn vì họ vừa phải đi làm kiếm tiền như đàn ông, vừa phải lo con cái, lại lo việc bếp núc.
Nếu anh chồng có khả năng kiếm tiền gấp đôi người vợ thì ok, anh ta có thể nghỉ ngơi sau giờ làm.Nhưng nếu lương cũng chỉ ngang vợ, tức là công sức bỏ ra để kiếm tiền cũng chỉ bằng vợ thì người đó nên chia sẻ việc nhà cùng vợ của mình.
Đừng về rung đùi rồi thể hiện tính gia trưởng, rằng mình là đàn ông, phải lo kinh tế, còn vợ là đàn bà phải lo việc nhà, đẩy hết việc cho vợ.Hèn lắm...nhục lắm...đàn ông vậy thì vứt cũng không tiếc.

Không phải mình là nữ nên bên phụ nữ đâu. Đàn ông sinh ra dường như được phép lười. Phụ nữ mà lười thì bị xem thường, chửi mắng. Đàn ông nhiều anh tệ lắm, không làm gì, chơi cả năm này qua năm kia, ăn bám bố mẹ, ăn bám vợ con. Rồi còn nát rượu chứ.

Vẫn biết có nhiều anh làm việc rất vất vả, nhưng dường như có quá ít phụ nữ được an nhàn, vậy nên mình cho rằng phụ nữ vất vả hơn.

Tại sao phải kêu vất vả lo cho cs của mình cơ mà.hi

Mình nghĩ LGBT là vất vả nhất!