Nếu bạn là người cuối cùng trên trái đất, bạn sẽ làm gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

1 mình trên trái đất hả? Haizz buồn, thác lun cho rồi sống chi cô đơn bạn.

Trả lời

1 mình trên trái đất hả? Haizz buồn, thác lun cho rồi sống chi cô đơn bạn.

Ngây lúc đó cảm thấy sợ một cách khủng khiếp tuyệt vọng và cô đơn ,những nguy hiểm sẽ đến bắt cứ lúc nào, cảm thấy thế giới bây giờ giống như vô tận

Sống những ngày bình yên tới khi chết với chó cưng của mình.

Tiếp tục sống, làm bạn vs thú cưng cho đỡ pùn

Có nhiều phim từng đề cập đến câu hỏi này, bạn thử xem ví dụ như là

The Last Man on Earth (TV series) - Wikipedia en.m.wikipedia.org

 

Ngồi yên, lặng ngắm đất trời
Tìm vui cây cỏ, hết đời mau thôi.

Tui chả bt làm j ngoại trừ khóc vì thấy cô đơn và tôi cg không hi vọng mình là người cuối cùng trên trái đất :v .......nó có vẻ nguy hiểm..... ;-;

không làm gì cả....!!! ngoài việc ngồi thiền. híttttttttt vào rồi lại thooooooở ra...

Tìm một người nữa cũng giống mình và tiếp tục sống vs hi vọng
Thật đáng buồn nhưng có lẽ tôi phải đi tìm một con tinh tinh