Rừng quan trọng hơn hay điện quan trọng hơn?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Rừng chặn bão lũ , hạn chế thiên tai, cho lá phổi xanh

Ko có rừng thì lũ lụt,ô nhiễm con người thiệt mạng

Còn ko có điện thì con người vẫn sống

Trả lời

Rừng chặn bão lũ , hạn chế thiên tai, cho lá phổi xanh

Ko có rừng thì lũ lụt,ô nhiễm con người thiệt mạng

Còn ko có điện thì con người vẫn sống

Điện không có người ta không chết được, vì sơ khai nào đâu có điện.
Rừng như lá phổi thì không có rừng thì không có một trái đất xanh tươi làm gì còn điều kiện khia hậu phù hợp để con người tồn tại.
Rừng quan trọng hơn vì rừng là lá phổi của thế giới. Nếu không có rừng chúng ta còn bao nhiêu oxi bao nhiêu đất chứ.

Thực ra rừng và điện cái nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là rừng vì đây là nơi trú ngụ của các loại động vật, và nó còn cung cấp sự sống cho ta ,thời cha ông ta không có điện vẫn sống đc 🤣

Theo tôi rừng quan trọng hơn
rừng
Rừng qtrong hơn
Rừng